podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl
reklama

Bhutan - wiza, ambasady, przepisy

Thimphu     
bhutan
Bhutan - podróże Do BhutanuBhutan - mapa krajuBhutan - spis artykułów i galeriiBhutan - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeBhutan - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaBhutan - szczepienia, zdrowie, poradyBhutan - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROBhutan - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOBhutan - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Turysta udający się do Bhutanu musi uzyskać turystyczną wizę wjazdową. Promesę wizy uzyskuje się wraz z wykupieniem pakietu turystycznego w biurach linii lotniczych Druk-Air (przewoźnik narodowy) lub w agencjach turystycznych uprawnionych do sprzedaży bile­tów. Wiza jest wydawana po uzyska­niu promesy. Okres ważności wizy zależy od rodzaju wykupio­nego pakietu turystycznego (cena, liczba dni). Do aplikacji wizowej należy dołączyć dwa zdjęcia. Do Bhu­tanu można się dostać drogą powietrzną lub lądową. Druk-Air (www.drukair.com.bt) obsługuje loty do Bhutanu, na między­narodowe lotnisko w Paro, dwa razy w tygodniu z Delhi, Kalkuty, Katmandu, Dhaki i Bangkoku. Granicę lądową z India­mi można przekraczać przez przejścia znajdujące się na terenie stanów Assam i Bengal Zachodni.
Podróżowanie po kraju
Ze względu na wysokie ceny i ubogą infrastrukturę turystyczną liczba turystów odwie­dza­jących Bhutan jest ograniczona. Tylko wybrane hotele mają prawo przyj­mować cudzoziemców. Wizyta w niektórych regio­nach wymaga uprzedniej zgody MSW. Wykupienie pełnego pakietu usług turystycznych (zakwate­rowanie, wyży­wie­nie, przejazdy po kraju, udział w imprezach kulturalno-folklo­rystycznych) z przewodnikiem jest obo­wiąz­kowe. W czasie dużych festiwali religijnych i kultu­ralnych, które przyciągają do Bhutanu wielu turystów, może się zdarzyć, iż z powodu braku miejsc w hotelu wykupionej kate­gorii turysta zostanie zakwaterowany w gorszym, bez zwrotu nadpłaconej kwoty. Podróże autostopem nie są dozwolone.
Bezpieczeństwo
Nie ma zagrożenia przestępczością pospo­litą. Nie występują też inne zagrożenia, o ile zachowanie turysty nie odbiega od ogólnie przyjętych norm.
Przydatne informacje
• Sezon turystyczny w Bhutanie trwa zwykle od września do początku grudnia i od lutego do maja.
• Rezerwacji lotów należy dokonywać ze znacznym wy­prze­dzeniem (2–4 miesiące przed planowanym terminem podróży).


Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Brak placówki i stosunków dyplomatycznych. Najbliższa Ambasada RP znajduje się w New Delhi (Indie).